Beeldredacteur

Beeldredacteur

Een beeldredacteur is niet met teksten bezig, maar met fotografisch materiaal, andere afbeeldingen en de opmaak van pagina’s. Met name bij tijdschriften is de beeldredactie een substantieel deel van het totale redactiewerk.

Een redacteur selecteert relevant materiaal uit het enorme aanbod van persberichten en berichten op sociale media voor de krant, website of het journaal. Een redacteur schrijft en redigeert ook teksten. Hij heeft zo o.a. als taak om de tekst van moeilijke wetenschappelijke onderzoeken zo te bewerken dat het heldere achtergrondartikelen voor een breed publiek worden. Ook is een redacteur binnen zijn afdeling verantwoordelijk voor de kwaliteit van de artikelen en de planning van de redactie. Hij begeleidt ook journalisten of redactiemedewerkers als ze aan een bepaald project werken[1].

Typografie (τύπος γράφειν)

De kunst van het vormgeven, zetten en drukken van tekst.
 
 
 

Grafische vormgeving

Grafische vormgeving is het visueel vormgeven van ideeën in verschillende media, met als doel om mensen iets mee te delen. Dit vereist de inzet van zowel artistieke als technische vaardigheden. Bij grafische vormgeving wordt zowel visuele expressie als creativiteit nagestreefd in de presentatie van tekst en afbeeldingen.

De praktijk van de grafische vormgeving strekt zich tegenwoordig uit van het traditionele drukwerk tot de moderne computer, de interactieve media en het multimedia vormgeving van.

Het primaire gereedschap van de grafische vormgeving blijft de creatieve geest. Kritisch, objectiverend en analytisch denken zijn vereist in de vele vormen van het ontwerp en de grafische representatie.

Grafische vormgeving

Contact